building

1971 Oprichting firma Ost-Breugelmans. Ost Jozef en Marie José Breugelmans starten met het maken van voorfronten.
1978 Verdere uitbreiding met tt kooien, broedkooien, nestkasten.
1982 Start met plastiekmaterialen.
1991 Oprichting OST Belgium nv.
1995 Bouw bedrijf complex te Lille.
2005 Firma OST Belgium nv gaat over van vader op zoon.
2011 Uitbreiding met productie van PET materialen.